• Новите системи за управление на двигатели Bosch, Temic, Delphi, TRW, са мозъкът на съвременните турбо дизелови двигатели. Чрез тях е възможно да се контролира всеки един параметър който е важен за по-ефективно и нискоемисионно изгаряне. Чрез по-прецизно контролиране на времето и количеството на впръскване, рециркулация на отработените газове и регулирането на различни видове налягане се откриват нови възможности за повишаване на мощността, въртящия момент и постигане на нови процеси на горене, с дори по-чисти емисии.


    • При някои камиони с пробег над 600 - 700 хиляди километра се наблюдава понижаване на мощноста и необхоимост от преминаване на по-ниска предавка дори и при малки изкачвания. В следствие на това се удължава времето през което сe използват едновременно ниска предавка и високи обороти на двигателя по време на самото пътуване. По-дългото време през което се използва ниска предавка с високи обороти води до повишаване разхода на гориво. В зависимост от моментното състояние на двигателя чрез модифициране на софтуера може да се постигне повишаване на мощността, въртящия момент и значително понижаване на разхода на гориво. Скоро ще предложим на вашето внимание рубрика за направените от нас товарни автомобили, постигнати резултати и интервюта с нашите клиенти.

  • повече информация ....
    •